version:English versionDeutsch Version
mapa strony:mapa strony
kontakt:

22 756-25-35, 22 756-95-25, elektronika@bwm-electronics.pl

05-500 Piaseczno, ul.Puławska 31

Elektronika Jacek Grabowski

Zasady funkcjonowania naszego serwisu

*  Zakład serwisowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

Przyjazd samochodem do serwisu można uzgodnić telefonicznie; w miarę możliwości staramy się również przyjmować pojazdy na bieżąco.
Ze względu na godziny pracy serwisu wskazanym byłoby dostarczyć pojazd do godzin południowych

*  Moduły elektroniczne do naprawy proszę dostarczać w godzinach pracy serwisu

*  UWAGA !
Dostarczenie jak i odbiór samochodów oraz modułów elektronicznych możliwy jest po godzinie 16 oraz w sobotę, jednak trzeba to uzgodnić z personelem firmy.

*  Poniżej chcemy przedstawić Państwu zasady funkcjonowania naszego serwisu, w tym: procedury diagnostyki, naprawy, warunki gwarancji, sposób dostarczania uszkodzonych modułów do naszej firmy. W zależności od rodzaju i zakresu wykonywanej usługi opiszemy 3 sposoby postępowania, z którymi prosimy się zapoznać:

1. diagnostyka / naprawa samochodów osobowych wszystkich marek
2. diagnostyka / naprawa modułów elektronicznych w samochodach osobowych
3. diagnostyka / naprawa modułów elektronicznych w pojazdach ciężarowych, użytkowych, rolniczych i innych urządzeniach


Filozofia działania naszego serwisu nie opiera się na wymianie kolejnych podzespołów za które muszą Państwo ponosić koszta, lecz na szczegółowych pomiarach, badaniach i analizie co w połączeniu z naszą wiedzą i własną dokumentacją doprowadza nas do ustalenia przyczyny awarii. Dotyczy to zarówno napraw dokonywanych w pojeździe jak i napraw modułów elektronicznych.1. diagnostyka / naprawa pojazdów osobowych wszystkich marek

Preferujemy naprawy modułów elektronicznych łącznie z Państwa pojazdem, ponieważ naprawy takie są bardziej wiarygodne, pozwalają szybciej ustalić nie tylko źródło uszkodzenia ale również jego przyczynę, która wielokrotnie leży po stronie niesprawnych czujników, elementów wykonawczych lub instalacji elektrycznej pojazdu.

Odczyt błędów testerem diagnostycznym w samochodzie jest płatny do max. 100zł (brutto), natomiast bezpłatna jest konsultacja z naszym diagnostą odnośnie możliwych przyczyn usterek i dalszych kroków postępowania.

 Procedura postępowania:
–  samochód do serwisu przyjmowany jest przez naszego diagnostę, który przy zakładaniu zlecenia serwisowego zanotuje wszystkie Państwa uwagi
–  następnie na stanowisku serwisowym odbywa się diagnostyka, po zakończeniu której nasza firma kontaktuje się z Państwem celem przedstawienia wyników naszych prac
–  jeśli jesteśmy w stanie dokonać naprawę informujemy o tym, jednocześnie przedstawiamy propozycję jej wyceny
–  po uzyskaniu przez Państwo akceptacji kosztów, nasza firma przystępuje do naprawy niejednokrotnie kontaktując się celem informowania o postępie prac; po naprawie dokonujemy jej weryfikacji
–  następnie kontaktujemy się z Państwem celem przedstawienia efektów końcowych, ustalenia terminu odbioru samochodu oraz rozliczenia naprawy
–  jeśli Państwo nie akceptują przedstawionych kosztów naprawy samochodu, wystawiana jest faktura jedynie za diagnostykę pojazdu. Koszt diagnostyki jest przez Państwa ponoszony jedynie w przypadku bardziej czasochłonnych badań i pomiarów

Gwarancja – na dokonane w naszej firmie naprawy jest udzielana 12-miesięczna gwarancja.
Gwarancja może ulec ograniczeniu w przypadku samochodów posiadających instalację elektryczną w bardzo złym stanie. Podstawą gwarancji jest faktura wystawiona na dokonaną usługę.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku zalania wodą lub inną cieczą, udarów mechanicznych lub napraw wykonanych poza naszą firmą.2. diagnostyka / naprawa modułów elektronicznych w samochodach osobowych

Jeśli zdecydują się Państwo na wysłanie do naprawy / diagnostyki samego modułu elektronicznego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z naszą firmą celem ustalenia szczegółów technicznych.
W pierwszej kolejności chodzi tu o ustalenie jaki moduł chcą Państwo przysłać oraz czy możliwa jest jego naprawa bez obecności pojazdu (szczególnie dotyczy to modułów nowszych roczników samochodów).

Koszt diagnostyki samego modułu elektronicznego w naszym laboratorium jest ustalany przez Klienta z diagnostą i nie przekracza 250zł (brutto).

Moduły / urządzenia elektroniczne można dostarczyć do naszej firmy osobiście lub za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej.
Przesyłki z modułami elektronicznymi prosimy kierować na adres: BWM Electronics; 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 31
Koszta transportu ponosi Klient.

W przypadku skorzystania z firmy kurierskiej prosimy załączyć:
–  krótki opis usterki
–  okoliczności w jakich wystąpiła usterka
–  ewentualnie wykaz odczytanych kodów błędów w stacji serwisowej
–  numer telefonu w celu poinformowania Państwa o ewentualnych kosztach naprawy
–  dane do faktury
–  dokładny adres celem odesłania przesyłki
Wysyłając moduł można posłużyć się formularzem zlecenia naprawy (format pdf 25kB)

Procedura postępowania:
–  jeśli moduł elektroniczny jest dostarczony osobiście wtedy przy zakładaniu zlecenia serwisowego obecny jest nasz pracownik z laboratorium, który zanotuje wszystkie Państwa uwagi
–  następnie dokonujemy w laboratorium diagnostyki modułu, po zakończeniu której nasza firma kontaktuje się z Państwem celem przedstawienia wyników naszych prac

–  jeśli jesteśmy w stanie dokonać naprawę informujemy o tym, jednocześnie przedstawiamy propozycję jej wyceny
–  po uzyskaniu przez Państwo akceptacji kosztównasza firma przystępuje do naprawy modułu
–  po naprawie dokonujemy jej weryfikacji i kontaktujemy się z Państwem celem przedstawienia wyników końcowych, terminu wysyłki oraz sposobu płatności
–  jeśli Państwo nie akceptują przedstawionych kosztów naprawy – moduł zostanie odesłany; pokrywają Państwo jedynie koszt przesyłki3. diagnostyka / naprawa modułów elektronicznych w pojazdach ciężarowych, użykowych, rolniczych i innych urządzeniach

Naprawy tych modułów koniecznie wymagają kontaktu telefonicznego z naszą firmą celem ustalenia dokładnych objawów, okoliczności ich powstania oraz ustalenia jakie pomiary diagnostyczne zostały przeprowadzone celem wyeliminowania usterki na pojeździe. Ma to duże znaczenie, ponieważ naprawy tego typu modułów są dokonywane bez obecności pojazdu.

Diagnostyka samego modułu elektronicznego w naszym laboratorium wymaga pomiarów na płycie głównej (często wiąże się to z jego rozszczelnieniem i ponownym uszczelnieniem), wtedy Klient ponosi koszta diagnostyki w wysokości do 400zł (brutto).

Moduły / urządzenia elektroniczne można dostarczyć do naszej firmy osobiście lub za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej.
Przesyłki z modułami elektronicznymi prosimy kierować na adres: BWM Electronics05-500 Piaseczno, ul. Puławska 31
Koszta transportu ponosi Klient.

W przypadku skorzystania z firmy kurierskiej prosimy załączyć:
–  krótki opis usterki
–  okoliczności w jakich wystąpiła usterka
–  ewentualnie wykaz odczytanych kodów błędów w stacji serwisowej
–  numer telefonu w celu poinformowania Państwa o ewentualnych kosztach naprawy
–  dane do faktury
–  dokładny adres celem odesłania przesyłki
Wysyłając moduł można posłużyć się formularzem zlecenia naprawy (format pdf 25kB)

Procedura postępowania:
–  jeśli moduł elektroniczny jest dostarczony osobiście wtedy przy zakładaniu zlecenia serwisowego obecny jest nasz pracownik z laboratorium, który zanotuje wszystkie Państwa uwagi
– następnie dokonujemy w laboratorium diagnostyki modułu, po zakończeniu której nasza firma kontaktuje się z Państwem celem przedstawienia wyników naszych prac
–  jeśli jesteśmy w stanie dokonać naprawę informujemy o tym, jednocześnie przedstawiamy propozycję jej wyceny
 po uzyskaniu przez Państwo akceptacji kosztów, nasza firma przystępuje do naprawy modułu
–  po naprawie dokonujemy jej weryfikacji i kontaktujemy się z Państwem celem przedstawienia wyników końcowych, terminu wysyłki oraz sposobu płatności
–  jeśli Państwo nie akceptują przedstawionych kosztów naprawy – moduł zostanie odesłany; pokrywają Państwo jedynie koszt diagnostyki

W przypadku pojazdów ciężarowych, w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość naprawy na pojeździe Klienta – proszę zaznajomić się ze szczegółami.