version:English versionDeutsch Version
mapa strony:mapa strony
kontakt:

22 756-25-35, 22 756-95-25, elektronika@bwm-electronics.pl

05-500 Piaseczno, ul.Puławska 31

Elektronika Jacek Grabowski

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BWM Electronics w Piasecznie, kod pocztowy 05-500; ul. Energetyczna 3

2) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e‑mail elektronika@bwm-electronics.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem w tytule korespondencji „RODO”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c//f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  jednym lub więcej z niżej wymienionych celów:

– podjęcia działań niezbędnych do zawarcia, wykonania umowy sprzedaży towarów i usług,

– działań poprzedzających realizację zawarcia, wykonania umowy sprzedaży towarów i usług lub wypożyczenia towarów, w tym marketing produktów i usług własnych, uzgodnienia, sporządzenie oferty,

– obsługi serwisowej,

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji, serwisu),

– wypełnienia obowiązku prawnego administratora, np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora, pracownicy administratora, firmy spedycyjne realizujące dostawę sprzętu, operatorzy pocztowi, dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych i doradczych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – nie dłużej niż 5 lata poza przypadkami, gdzie inny okres wymagany jest przepisami prawa;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi wykonanie zleconych działań wymienionych powyżej;

10) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają procesowi profilowania.